easy website builder

Dane
RODO
Technologia

Gamifikacja

"Umysł otwarty na nowe pomysły
nigdy nie powraca do pierwotnych rozmiarów"

Oferta Kowalski ORG

Ochrona 
Danych

Kowalski ORG to usługi i rozwiązania do ochrony danych; to połączenie wiedzy z zakresu technologii informacyjnych, procesów biznesowych i analizy ryzyka. Dlatego Kowalski ORG, to audyty RODO, projektowanie, wdrażanie środków ochrony danych.

Rozwiązania
IT

Kowalski ORG specjalizuje się w rozwiązaniach IT, które zapewniają ochronę danych, jak np. sieciowe bramki bezpieczeństwa, przechowywanie danych, backup danych. Zajmujemy się wyposażaniem biur i serwerowni w sprzet IT i oprogramowanie.   

Gamifikacja
szkoleń

Podczas warsztatów w formie gry symulacyjnej, Uczestnik może bezkarnie popełniać błędy, do których w pracy nie powinien dopuścić, jak i odnosić szybkie sukcesy, które można przenieść następnie do pracy. Nauka przez doświadczenie daje efekty.

Bezprzewodowe ładowanie

Wdrażając bezprzewodowe ładowarki Aircharge dołącza się do sieci ponad 5000 miejsc na świecie udostępniających bezprzewodowe ładowanie swoim Gościom i Klientom. Miejsca te można odnaleźć za pomocą mobilnej aplikacji Aircharge.

GAMIFIKACJA NARZĘDZIEM SPRZEDAŻY

Celem gamifikacji prezentacji sprzedażowych jest „nauka przez doświadczenie” Klientów na temat zastosowania w praktyce rozwiązań, które są przedmiotem gamifikacji. Zakres gamifikacji obejmuje zbudowanie i prowadzenie gry symulacyjnej, na temat możliwości danego rozwiązania. podczas której 80% zaangażowania jest po stronie Uczestników, a pozostałe 20% należy do prowadzących.

Prezentując w ten sposób rozwiązania pozycjonujemy się jako sprzedawcy wiedzy. Dlatego zmień tradycyjne webinarium w interaktywne szkolenie, w postaci wirtualnej gry symulacyjnej.

Gamifikacja szkoleń
dla Pracowników i Klientów.

Zwiększenie zaangażowania Pracowników i Klientów w szkolenia z wykorzystaniem koncepcji rekonstrukcji doświadczenia w procesie uczenia się.

Jak pisał słynny reformator edukacji Dewey: „...edukacja powinna...dostarczać takich doświadczeń, które pogłębiają sens poprzednich i prowadzą do nowych.” W tej koncepcji rozwoju jest ścisłe powiązanie działania z rozumowaniem. Osoba ucząca się „uświadamia sobie wzajemne powiązania pomiędzy doświadczeniem a konsekwencjami swojego postępowania.(...) a następnie w procesie symbolizacji przetwarza te relacje w znaczenie.” Przełożeniem tych teoretycznych rozważań na praktykę jest wykorzystanie mechaniki znanej np. z gier symulacyjnych, czyli gamifikacji.

Zdalny Inspektor Ochrony Danych

Realizacja usługi Inspektora Ochrony Danych za pośrednictwem aplikacji gdprapp.com.
Centralne repozytorium czynności audytowych, inwentaryzacji aktywów, rejestru czynności przetwarzania, analizy ryzyka, zadań, incydentów nauszeń ochrony danych. 
Cały proces zarządzania ochroną danych realizowany przez webową aplikację. 

Bio Doradcy Ochrony Danych Osobowych

Jestem IOD-a , czyli zarejestrowany w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych Inspektor Ochrony Danych. Bezpieczeństwem informacji biznesowych zajmuję się od 2005 r., a ochroną danych osobowych od 2013 r. Mam za sobą kilkanaście projektów związanych z RODO.  
Należę do SABI Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych - sabi.org.pl. 

Zakres usług
Kowalski ORG w zakresie RODO

Życie to obsługa. Rozwija się tylko ten, który daje drugiemu człowiekowi trochę więcej, trochę lepszą obsługę." - Elsworth Statler.

Audyty
RODO

Inspektor
Ochrony Danych

Ocena ryzyka
dla prywatności

Ocena skutków
dla ochrony danych

Ochrona danych
w fazie projektowania

Domyślna ochrona
danych osobowych

Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania

Wsparcie w ciągłym zapewnianiu poufności, integralności, dostępności i odporności systemów, i usług przetwarzania. 

Udzielanie wsparcia w szybkim przywracaniu dostępności danych osobowych w razie incydentu  fizycznego lub technicznego.

Udzielanie wsparcia w regularnym testowaniu, mierzeniu, ocenie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Ocena na ile Administrator potrzebuje pseudonimizację i szyfrowanie oraz opracowanie rekomendacji w tym zakresie.

Masz podejrzenie, że w Twojej firmie doszło do
WYCIEKU DANYCH???

Robimy ocenę wagi naruszenia zasad ochrony danych, czyli dajemy odpowiedź na pytanie, czy zgłaszać naruszenie ochrony danych.
Przygotowujemy za Administratora zgłoszenie naruszenia do UODO, jeśli konieczne.
Udzielamy wsparcia w przygotowaniu treści zawiadomień do osób, których dane dotyczą,
o naruszeniu ochrony danych, jeśli konieczne.

Sieć komputerowa bez ochrony jest jak para drzwi wejściowych bez zamków!!! 

Tak jak zabezpieczamy wejście do firmy, tak zabezpieczamy wejście do sieci komputerowej. Dlatego, żeby ograniczyć ryzyko naruszenia zasad ochrony danych "na wejściu" do sieci komputerowej firmystosujemy takie zabezpieczenia jak:
Antywirus , Antyspam, Filtrowanie treści,, Wykrywanie "intruzów" w sieci komputerowej, Zautomatyzowane raportowanie zagrożeń "sieciowych".

Komputerowa sieć firmowa zgodna z RODO

Bramy bezpieczeństwa na brzegu sieci firmowej to podstawa. Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa firmy Zyxel to: filtrowanie treści, kontrola aplikacji, wykrywanie włamań do sieci, ochrona przed spamem, antywirus i zapora sieciowa. W kontekście RODO rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw pod warunkiem, że uprzdnia analiza ryzyka wykaże taką potrzebę.

ATAK PHISING NA PRACOWNIKÓW

Jeden z najczęściej stosowanych ataków hakerskich. Wykorzystuje niewiedzę Pracownika lub zaawansowaną socjotechnikę.

Kopie bezpieczeństwa - backup a RODO

Jednym z podstawowych, technicznych środków ochrony danych jest kopia bezpieczeństwa.
Usługa "Xopero Cloud Backup, to automatyzacja i rozliczalność kopii bezpieczeństwa komputerów, serwerów i środowiska wirtualnego.
Usługa działa w oparciu o polskie rozwiązanie software'owe marki Xopero i chmurę obliczeniową zlokalizowaną na terytorium RP.  

GDPRApp: zgodność z RODO w jednym miejscu

Oprogramowanie dla IOD-ów i właścicieli biznesowych danych osobowych do automatyzowania i skalowania działań związanych z zarządzaniem ochroną danych w całej organizacji. Oprogramowanie rozwija Piotr Siemieniak, właściciel firmy Upsecure.pl.

Bezprzewodowe ładowanie urządzeń mobilnych dla biur, kawiarni, restauracji i hoteli.

Jedną z podstawowych potrzeb współczesnego człowieka jest naładowana bateria w urządzeniu mobilnym.
W biurze bezprzewodowe ładowanie to ciągłość działania, vide opis projektu w 4 New Square.
W kawiarni, restauracji bezprzewodowe ładowanie to minimum 10 Klientów dziennie, którzy zwiększają przychód lokalu, vide: opis projektu w Sacred Cafe.
Już 12 ładowarek na lokal wystarczy, aby inwestycja zwróciła się.
Dlatego bezprzewodowe ładowanie marki Aircharge jest wykorzystywane w ponad 5000 miejsc na świecie, które można zlokalizować za pomocą bezpłatnej mobilnej aplikacji Aircharge Locator App

Jak przetwarzamy dane osobowe

Pod tym linkiem znajdą Państwo informacje, wynikające z art. 13 i 14 RODO, czyli jak ochraniamy Państwa prywatność.

Używamy 1 pliku "cookie". W Polityce Prywatności przeczytaj, dlaczego nie korzystamy z "cookies".