Nota informacyjna RODO
Deklaracja zgodności z RODO
Polityka Prywatności na stronie www.koworg.com

create your own web page

ADMINISTRATOR danych osobowych

Krzysztof Kowalski ORG,
Kontakt: rodo@koworg.com
REGON 382024065 ,
NIP 5252107214.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Po co i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- odpowiadania na Państwa pytania dotyczące zakresu działalności Kowalski ORG  
- odpowiadnia na zapytania ofertowe skierowane do nas
- przygotowywania ofert w ramach postępowań ofertowych ogłaszanych przez Klientów 
- zawarcia, realizacji Umowy z Kowalski ORG
- realizacji obowiązku prawnego, np. wystawiania i rozliczania FV
- dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami
- do realizacji marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego, w sytuacji istnienia prawnie uzasadnionych interesów Kowalski ORG 

Państwa dane przetwarzamy na podstawie następujących przepisów RODO:
- art. 6 ust. 1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- art. 6 ust. 1 lit. c), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
- art. 6 ust. 1 lit. f), czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Po co i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- skierowania zapytania ofertowego w zakresie Państwa działalności  
- zawarcia, realizacji Umowy
- realizacji obowiązku prawnego, np. przyjmowania i rozliczania FV
- dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami

Państwa dane przetwarzamy na podstawie następujących przepisów RODO:
- art. 6 ust. 1 lit. b), czyli  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- art. 6 ust. 1 lit. c), czyli  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
- art. 6 ust. 1 lit. f), czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Prawa jakie Państwu przysługują

Mają Państwo prawo do:

- żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
W tym celu należy napisać na rodo@koworg.com 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego
W tym celu należy skorzystać z podanego linku: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Mają Państwo prawo do:

- żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
W tym celu należy napisać na rodo@koworg.com

- wniesienia skargi do organu nadzorczego
W tym celu należy skorzystać z podanego linku: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Komu ujawniamy Państwa dane osobowe

Kowalski ORG realizując cele przetwarzania może ujawnić Państwa dane zgodnie z RODO, bez dodatkowej zgody z Państwa strony.

- Firma Księgowa
- Firma IT
- Firma udostępniająca serwer pocztowy
- Dostawca lub Współpracownik firmy Kowalski ORG, w sytuacji, kiedy wymaga tego realizacja celu przetwarzania, np. adres dostawy dla firmy kurierskiej lub uzyskania tzw. cen specjalnych u producenta oferowanych rozwiązań

- Firma Księgowa
- Firma IT
- Firma udostępniająca serwer pocztowy

Deklaracja zgodności z RODO
firmy Kowalski ORG

1) Firma Kowalski ORG, mając na uwadze, że ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest jednym z praw podstawowych, deklaruje zgodność działania z zasadami RODO.
2) Celem Deklaracji zgodności z RODO jest opisanie, w jaki sposób firma Kowalski ORG zamierza dotrzymywać zgodności z RODO.
3) Każdy Współpracownik i Dostawca firmy Kowalski ORG jest odpowiedzialny za ochronę danych osobowych wykonując zlecone zadania.
4) Dlatego każdy Współpracownik i Dostawca firmy Kowalski ORG przed rozpoczęciem współpracy dostaje wytyczne, jak przetwarzać i chronić dane (nie tylko osobowe) ujawniane w czasie współpracy.
5) Jeśli Dostawca firmy Kowalski ORG spełnia kryteria podmiotu przetwarzającego, potocznie zwanego „procesorem”, to firma Kowalski ORG podpisuje z takim podmiotem umowę powierzenia.
6) W sytuacji pojawienia się wątpliwości, czy ochrona danych osobowych została zachowana lub oczywistego naruszenia zasad ochrony danych osobowych, każdy Współpracownik i Dostawca firmy Kowalski ORG jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania właściciela firmy Kowalski ORG o zaistniałej sytuacji.
7) W celu unikania ryzyka związanego z naruszeniem zasad ochrony danych osobowych, stosujemy środki techniczne i organizacyjne ochrony danych, w szczególności, jak poniżej:
a. Stosowanie oprogramowania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem
b. Tworzenie kopii bezpieczeństwa plików
c. Korzystanie tylko z firmowej sieci WiFi i firmowego mobilnego Internetu
d. Zakładanie haseł na wysyłane pocztą email pliki z danymi, z którymi wiąże się wysokie ryzyko naruszenia ochrony danych
e. Szyfrowanie wybranych plików i folderów na komputerach firmowych
f. Korzystanie ze skomplikowanych haseł i menadżera haseł
g. Inwentaryzacja danych osobowych przetwarzanych przez Kowalski ORG
h. Okresowa analiza ryzyka naruszenia zasad ochrony danych osobowych
8) Do prowadzenia okresowej analizy ryzyka naruszenia ochrony danych korzystamy z zewnętrznego doradcy ochrony danych.
9) Ochrona danych osobowych naszych Współpracowników, Dostawców, Klientów jest priorytetem, ponieważ Państwa zaufanie, że powierzone dane są przez nas chronione, to warunek konieczny prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Kowalski ORG. 

Polityka Prywatności na stronie www.koworg.com

1. Nasza strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, jedyne co zbiera, to 1 (słownie: jeden) plik „cookie”, żeby nasza strona szybciej się wyświetlała na Twoim urządzeniu.
2. Nie interesują nas statystyki odwiedzin naszej strony, nie zbieramy takich informacji, nie podejmujemy na tej podstawie żadnych działań, dlatego nie korzystamy z Google Analytics, ani żadnych innych tego typu narzędzi śledzenia aktywności użytkowników w Internecie.
3. Funkcją tej strony jest informowanie, dlatego strona nie ma banerów reklamowych i nie wyświetla reklam (profilowanych bądź nie profilowanych).
4. Strona jest hostowana przez zewnętrzną firmę IT z siedzibą na terytorium RP, a serwer, na którym „postawiona jest” strona www.koworg.com jest zlokalizowany w Data Center, również na terytorium RP.
5. Informacje dotyczące Administratora znajdziecie w nocie u góry tej strony. 
Używamy 1 pliku "cookie". W Polityce Prywatności przeczytaj, dlaczego nie korzystamy z "cookies".