free amp templates

GAMIFIKACJA...

...to, wykorzystanie mechaniki gier symulacyjnych, do modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach niebędących grami, w celu zwiększenia zaangażowania ludzi.

Celem stosowania tej metody jest nauka przez doświadczenie.

GAMIFIKACJA NARZĘDZIEM SPRZEDAŻY

Celem gamifikacji prezentacji sprzedażowych jest „nauka przez doświadczenie” Klientów na temat zastosowania w praktyce rozwiązań, które są przedmiotem gamifikacji. Zakres gamifikacji obejmuje zbudowanie i prowadzenie gry symulacyjnej, na temat możliwości danego rozwiązania. podczas której 80% zaangażowania jest po stronie Uczestników, a pozostałe 20% należy do prowadzących.

Prezentując w ten sposób rozwiązania pozycjonujemy się jako sprzedawcy wiedzy. Dlatego zmień tradycyjne webinarium w interaktywne szkolenie, w postaci wirtualnej gry symulacyjnej.

"RODO w HOTELU"
Bezpłatne szkolenie dla pracowników branży hotelowej

Polska Izba Hotelarstwa zaprasza na bezpłatne szkolenie ze stosowania RODO w Hotelu.
JAK UDOWODNIĆ, ŻE HOTEL JEST ZGODNY Z RODO?
PO CO I JAK ZGŁASZAĆ NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DO URZĘDU?
Jeśli Hotel ma być przygotowany do kontroli z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a swoim Gościom zapewniać ochronę prywatności, to 4 marca br., w Talaria Resort & Spa będzie można doświadczyć tego, w symulowanych warunkach.
Podczas warsztatów ze stosowania RODO, w formie gry symulacyjnej, Uczestnik może bezkarnie popełniać błędy, do których w pracy nie powinien dopuścić, jak i odnosić szybkie sukcesy, które można przenieść następnie do pracy w Hotelu.
Wszystko w symulowanych warunkach, jednak przy użyciu narzędzi do zarządzania ochroną danych oraz w oparciu o udokumentowane scenariusze "wycieków" danych z hoteli w ostatnich 5 latach.
Wiedza nt. stosowania RODO nabyta przez doświadczenie, to wartość tego bezpłatnego szkolenia dla pracowników branży hotelowej.
Dlatego szkolenie jest skierowane do wszystkich osób, które pracując w Hotelu przetwarzają dane osobowe, nie tylko do Inspektorów Ochrony Danych. 

Gamifikacja do realizacji szkoleń dla Pracowników i Klientów.

Zwiększenie zaangażowania Pracowników i Klientów w szkolenia z wykorzystaniem koncepcji rekonstrukcji doświadczenia w procesie uczenia się.

Jak pisał słynny reformator edukacji Dewey: „...edukacja powinna...dostarczać takich doświadczeń, które pogłębiają sens poprzednich i prowadzą do nowych.” W tej koncepcji rozwoju jest ścisłe powiązanie działania z rozumowaniem. Osoba ucząca się „uświadamia sobie wzajemne powiązania pomiędzy doświadczeniem a konsekwencjami swojego postępowania.(...) a następnie w procesie symbolizacji przetwarza te relacje w znaczenie.” Przełożeniem tych teoretycznych rozważań na praktykę jest wykorzystanie mechaniki znanej np. z gier symulacyjnych, czyli gamifikacji.

Kiedy wykorzystać gamifikację?
Kryteria oceny.

1) Czy problem można załatwić za pomocą technologii? 

Jeśli TAK, to warto to zrobić, bo zmiana mentalności/zachowań Pracowników jest trudniejsza.

2) Czy pracownik wie, że dana czynność to część jego obowiązków? 

Jeśli NIE, to należy przeprowadzać akcje komunikacyjne i kampanie uświadamiające.

3) Czy pracownik wie, co ma zrobić, żeby zrealizować daną czynność? 

Jeśli NIE, to należy zaplanować tradycyjne szkolenia.
Jeśli tradycyjne szkolenia nadal nie przynoszą spodziewanych efektów, to należy przejść do 4 kroku. 

4) Czy są zasoby i wsparcie organizacji dla zmiany zachowań pracowników? 

Jeśli NIE, to należy pozyskać wsparcie Kadry Kierowniczej.

5) Czy pracownik jest zaangażowany w realizowanie obowiązków? 

Jeśli NIE, to wykorzystanie mechaniki gry do modyfikowania zachowań pracowników jest potrzebne.

Mechanika gry symulacyjnej umożliwia realizację szkoleń pracowniczych w taki sposób, że Uczestnicy:
1) Czują się częścią czegoś większego, tzn. to co robią ma znaczenie dla nich i dla firmy.
2) Mogą osiągać szybkie sukcesy, bo każdy lubi być co raz lepszym w tym, co robi.
3) Mają nieskończenie wiele możliwości rozwiązania, co wzmacnia kreatywność i chęć dzielenia się swoimi spostrzeżeniami.
4) Troszczą się o to, co zostało im powierzone, bo poczucie odpowiedzialności jest ważne w zmienianiu zachowań.
5) Porównują się do najlepszych lub sami mogą być wzorami do naśladowania, pozytywnie wpływając na swoje otoczenie i na innych.
6) Doświadczają w symulowanych warunkach niedoboru zasobów i presji otoczenia, dążąc do zapewnienia 100% bezpieczeństwa, które jest nieosiągalne.
7) Działają w stanie niepewności, dlatego tak bardzo są ciekawi, co się stanie w wyniku podjętych przez nich decyzji w symulowanej sytuacji.
8) Uczą się przez doświadczenie w symulowanych sytuacjach, jak ograniczać ryzyko/straty wynikające z błędów w realnych sytuacjach. 

Korzyści z gamifikacji

Połączenie gry symulacyjnej z procesem kształcenia  jest przykładem
nauki przez doświadczenie.
Nauki ważnej, bo pozwalającej:
• na popełnianie błędów bez negatywnych konsekwencji dla firmy,
• osiągać szybkie sukcesy, by następnie przekładać je na codzienne obowiązki.

Tworzenie w firmie społeczności skupionej na ciągłym doskonaleniu

Większe zaangażowanie Uczestników szkoleń

Wzmacnianie wizerunku firmy, dbającej o umiejętności Pracowników

Wyławianie talentów

Szybkie uzupełnianie braków umiejętności

Zwiększanie kapitału intelektualnego

Motto: „Dobry plan wykonany natychmiast jest lepszy niż idealny plan wykonany dziesięć minut później.”

Analizując wykorzystanie techniki gamifikacji do realizacji szkoleń należy odpowiedzieć na następujące pytania:
1) Jakie zachowania  planujemy zmienić?  
2) Co Uczestnicy będą robili inaczej (lepiej) po takim szkoleniu/warsztacie?
3) Jak to zostanie zmierzone?
Odpowiedź na pierwsze pytanie będzie determinować odpowiedzi na następne dwa pytania.
Zatem, żeby ustalić kluczowe zachowania do zmiany trzeba wiedzieć:
1) Jakie zdarzenia najczęściej są związane z danym zachowaniem?
2) Co byłoby najbardziej korzystne/niszczące dla firmy?
3) Jakie są szybkie korzyści ze zmiany danego zachowania?
4) Co jest najbardziej widoczne przed i po zmianie zachowania?
5) Co mogłoby mieć największy wpływ na profil ryzyka organizacji wprowadzając zmianę zachowania?
6) Jakie wskaźniki mierzenia zachowań już są w użyciu?
Biorąc pod uwagę napływ nowych, co raz młodszych roczników na rynek pracy włączenie mechaniki gry do procesu szkoleń może być koniczne w niedługiej perspektywie czasu.
Dlatego warto już teraz przeanalizować, które aspekty szkolenia Pracowników i Klientów należy zmodernizować w oparciu o modele gier symulacyjnych.

Propozycja szkoleń w formie gier symulacyjnych

Prezentacje rozwiązań lub usług dla Klientów podczas szkoleń w formie gier symulacyjnych. 

Scenariusz symulacji, jej przebieg odnosi się do cech proponowanego rozwiązania/usługi.
Prezentując w ten sposób rozwiązania, ich zastosowania, pozycjonujemy się jako sprzedawcy wiedzy.
W efekcie zastosowanie rozwiązań wyjdzie w rozmowie z Klientem w kontekście wiedzy, którą przekazujemy na szkoleniu.
Takie podejście pozwala na wstępie zidentyfikować Klientów zainteresowanych tematem, bo przyjmują zaproszenie na bezpłatne szkolenie w formie gry symulacyjnej.
Dlatego zamiast tradycyjnych prezentacji dla Klientów dot. rozwiązań i usług, możemy zrobić szkolenie w formie gry symulacyjnej, żeby promować kompetencje Waszych firm.

Dedykowane szkolenia Pracownicze w formie gier symulacyjnych

Przygotujemy dla szkolenie pracownicze w formie gry symulacyjnej dla wybranego tematu z zakresu obowiązków Pracownika.
Scenariusz symulacji, jej przebieg odnosi się do zadań zwiazanych z obowiązkami Pracownika.
Efektem jest nauka przez doświadczenie Uczetników szkoleń pracowniczych.

Gotowe scenariusze gier symulacyjnych

GRA SYMULACYJNA #1
„RODO w Firmie. Mistrz IOD-a”

CEL SZKOLENIA

1. PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI Z URZĘDU.
2. ZAPEWNIENIE PRACOWNIKOM I KLIENTOM PRYWATNOŚCI. 
3. OCHRONA WYNIKU FINANSOWEGO.

ZAKRES SZKOLENIA

1. DOBIERANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH DO OCHRONY DANYCH.
2. ĆWICZENIE, CO ZROBIĆ W SYTUACJI NARUSZENIA OCHRONY DANYCH.
3. JAK WYKAZYWAĆ ROZLICZALNOŚĆ RODO. 

OPIS SZKOLENIA

Firma  wymaga utrzymania zgodności z RODO i zapewnienia, że prywatność Pracowników i Klientów jest chroniona. Uczestnicy wcielają się w Pracowników, do których Właściciel i Zarząd mają całkowite zaufanie. Zadaniem Uczestników jest dobrać środki ochrony danych, tak aby ochronić firmę przed naruszeniem zasad ochrony danych, a następnie ocenić ryzyko. Spośród 30 środków ochrony danych, to od Was zależy, które zostaną wybrane.
Uczestnicy mają do dyspozycji ograniczony budżet, a każdy środek ochrony ma wpływ na poziom ochrony danych i na pracochłonność.
Po każdym etapie sytuacja się zmienia, więc Uczestnicy dostają ocenę swoich dokonań liczoną w dodatkowych punktach bezpieczeństwa, które Mistrz IOD-a dodaje za odpowiednie kombinacje środków ochrony.
Zespołowo są oceniane, wybierane środki ochrony, które należy zastosować. Wyniki zespołów są porównywane. Najlepszy wynik nie jest taki oczywisty, ponieważ na Uczestników czekają na pułapki.
Nie ma 100% zabezpieczeń, dlatego po mimo wysiłków Uczestników i tak może dojść do naruszenia ochrony. Dlatego trzeba wiedzieć, jak na to reagować, ćwicząc reagowanie na naruszenia, tak żeby ograniczyć straty.
Stąd zadaniem Uczestników podzielonych na zespoły będzie zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Ponieważ nie ma 100% zabezpieczeń, w zależności od dobranych środków ochrony danych każdy zespół zmierzy się z różnego kalibru naruszeniami ochrony danych, które miały miejsce i zostały udokumentowane.
Na koniec zespoły przeanalizują poziom ryzyka w firmie, po tym, jak naruszenie ochrony danych zostanie zażegnane. Ocena poziomu ryzyka będzie m. in. zależna od tego, jak każdy z zespołów poradzi sobie ze skutkami naruszeniem ochrony danych oraz jak zaplanuje ograniczenie wystąpienia naruszenia w przyszłości.
Dlatego podczas tego szkolenia można bez konsekwencji popełniać błędy, ale również osiągać szybkie sukcesy, ponieważ jest to gra symulacyjna nt. rozliczalności ochrony danych, w której możliwości rozwiązania jest wiele, a po każdym ćwiczeniu omawiamy wyniki zespołów.
Jak uniknąć reklamacji składanych przez Klientów zaniepokojonych o prywatność swoich danych oraz przygotować się na ewentualne kontrole z Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Na to pytanie odpowie szkolenie "RODO w Firmie. Mistrz IOD-a".

PROGRAM SZKOLENIA:
"RODO w Firmie. MISTRZ IOD-a"

START 09:30

• WPROWADZENIE DO ZASAD SZKOLENIA
• PLANOWANIE OCHRONY DANYCH
• OCENA PLANOWANIA OCHRONY
• ZARZĄDZANIE INCYDENTEM OCHRONY DANYCH
• OCENA ZARZĄDZANIA INCYDENTEM
• ANALIZA RYZYKA OCHRONY DANYCH
• OCENA ANALIZY RYZYKA
• PODSUMOWANIE SZKOLENIA

W trakcie szkolenia trzy 15-minutowe przerwy oraz jedna przerwa obiadowa 50 min.

ZAKOŃCZENIE 16:45 

WARTOŚĆ SZKOLENIA

1 dzień szkolenia w formie gry symulacyjnej może być wart więcej niż cały tydzień roboczy szkoleń teoretycznych. 
Dlatego zapytaj o wartość szkolenia: biuro@koworg.com.

Szkolenie: "RODO w Firmie. Mistrz IOD-a"

1. PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI Z URZĘDU.
2. ZAPEWNIENIE GOŚCIOM PRYWATNOŚCI.
3. OCHRONA WYNIKU FINANSOWEGO.

GRA SYMULACYJNA #2
"Wysoka dostępność – zarządzanie pojemnością"

CEL SZKOLENIA

Zdobycie umiejętności zapewniania niezakłóconego świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych, w tym uwzględniając wymagania Dyrektywy NIS. Efektem jest wypracowanie praktycznego podejścia do zarządzania pojemnością IT w kontekście ciągłości działania, a w szczególności wymagań Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.

ZAKRES SZKOLENIA

Tymi Warsztatami chcemy pokazać, jak praktyczne zarządzanie potencjałem wykonawczym (pojemnością) wpływa na możliwość niezakłóconego świadczenia usług kluczowych z punktu widzenia państwa i gospodarki oraz świadczenia usług cyfrowych.

OPIS SZKOLENIA

Zarządzanie pojemnością jest jednym z warunków zachowania ciągłości działania i dostępności danych osobowych. Rozporządzenie GDPR i Dyrektywa NIS określa środki techniczne i organizacyjne służące temu celowi.

Gra jest dla pracowników odpowiedzialnych za ciągłość działania, krytyczne aplikacje biznesowe, przechowywanie danych, wirtualizację, ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT. Możliwości działania jest wiele, dlatego można bez konsekwencji ryzykować, ale również osiągać szybkie sukcesy, ponieważ jest to gra symulacyjna z zarządzania pojemnością IT.

Uczestnik zarządza pojemnością przy pomocy podstawowych jednostek miary, jak: liczba CPU, pojemność RAM i Storage. W trakcie symulacji stopniowo zmniejszają się możliwości finansowe, a zwiększa zapotrzebowanie na pojemność. Zadaniem Uczestnika jest takie zarządzanie pojemnością, aby utrzymać ciągłość działania, nawet w sytuacji ataku na infrastrukturę, którego celem jest spowodowanie przestoju w działaniu infrastruktury krytycznej. 

PROGRAM SZKOLENIA:
"Ciągłość działania - zarządzanie pojemnością"

START 09:30

• ZASADY GRY SYMULACYJNEJ
• ZARZĄDZANIE POJEMNOŚCIĄ WG ITIL
• PROWADZENIE GRY SYMULACJNEJ ETAP #1
• ANALIZA RYZYKA DLA CIĄGŁOŚCI PROCESÓW BIZNESOWYCH
• PROWADZENIE GRY SYMULACJNEJ ETAP #2
• PROWADZENIE GRY SYMULACJNEJ ETAP #3
• PODSUMOWANIE GRY SYMULACYJNEJ

W trakcie szkolenia trzy 15-minutowe przerwy oraz jedna przerwa obiadowa 50 min.

ZAKOŃCZENIE 16:45 

WARTOŚĆ SZKOLENIA

1 dzień szkolenia w formie gry symulacyjnej może być wart więcej niż cały tydzień roboczy szkoleń teoretycznych.
Dlatego zapytaj o wartość szkolenia: biuro@koworg.com.

Szkolenie: "Wysoka dostępność – zarządzanie pojemnością"

Zdobycie umiejętności zapewniania niezakłóconego świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych, w tym uwzględniając wymagania Dyrektywy NIS. Efektem jest wypracowanie praktycznego podejścia do zarządzania pojemnością IT w kontekście ciągłości działania, a w szczególności wymagań Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.

PROJEKTY REFERENCYJNE

Projekt z ZYXEL Polska i Polską Izbą Hotelarstwa.

Cztery edycje szkoleń w formie gier symulacyjnych pt. „RODO w Hotelach”, z zarządzania ochroną danych osobowych w Hotelach, pod auspicjami Polskiej Izby Hotelarstwa, sponsorowane przez firmę ZYXEL Polska.
Celem projektu była realizacja działań statutowych Izby, w postaci szkoleń dla branży HoReCa, a dla ZYXEL Polska celem projektu było promowanie rozwiązań do budowy i zabezpieczania sieci komputerowych w Hotelach. 

Marek Łuczyński
Prezes Zarządu
Polska Izba Hotelarstwa

Projekt z HPE Polska –
Rozwiązanie Simplivity.
 
Szkolenie dla Klientów końcowych pt. "Wysoka dostępność – zarządzanie pojemnością", będące częścią działań marketingowych wprowadzających rozwiązanie Simplivity pod marką Hewlett-Packard Enterprise. Celem gamifikacji prezentacji produktowej rozwiązania Simplivity było zdobycie przez Klientów firmy HPE umiejętności zapewniania niezakłóconego świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych w oparciu o rozwiązanie Simplivity.

Szczepan Starowieyski
Enterprise Account Manager
Hewlett-Packard Enterprise

Odczyt nt. gamifikacji na forum SABI

Prelekcja pt. „Zastosowanie gamifikacji do szkolenia pracowników z zagadnień bezpieczeństwa informacji i ochrony danych”, 12 marca 2020 r. 
Celem prelekcji na forum SABI Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych było:
a) przedstawienie założeń teoretycznych gamifikacji,
b) opisanie przykładów zastosowania,
c) ocena uzyskanych wyników z zastosowania gamifikacji  
Z formalnego punktu widzenia gamifikacja, to zastosowanie koncepcji rekonstrukcji doświadczenia w procesie uczenia się.

Krzysztof Kowalski
Inspektor Ochrony Danych
Członek SABI SIOD
Używamy 1 pliku "cookie". W Polityce Prywatności przeczytaj, dlaczego nie korzystamy z "cookies".