Krzysztof Kowalski ORG

krzysztof@koworg.com
+48 609790206
al. Waszyngtona 33/258
04-030 Warszawa
NIP: 5252107214
REGON: 382024065 

free html templates

Zdalny Inspektor Ochrony Danych

Realizacja usługi Inspektora Ochrony Danych za pośrednictwem aplikacji gdprapp.com.
Centralne repozytorium czynności audytowych, inwentaryzacji aktywów, rejestru czynności przetwarzania, analizy ryzyka, zadań, incydentów nauszeń ochrony danych. 
Cały proces zarządzania ochroną danych realizowany przez webową aplikację. 

Bio doradcy ochrony danych

Jestem IOD-a , czyli zarejestrowany w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych
Inspektor Ochrony Danych.
Bezpieczeństwem informacji biznesowych zajmuję się od 2005 r.,
a ochroną danych osobowych od 2013 r.
Mam za sobą kilkanaście projektów związanych z RODO.
Należę do SABI Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych - sabi.org.pl

Jak są przetwarzane Twoje dane

Jeśli zdecydują się Państwo na kontakt lub współpracę z Kowalski ORG, to proszę pamiętać, że Administratorem danych osobowych, zgodnie z RODO, jest firma Krzysztof Kowalski ORG, REGON 382024065 , NIP 5252107214.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- odpowiedzi na Państwa pytania skierowane do firmy Kowalski ORG
- zawarcia Umowy
- realizacji Umowy
- realizacji obowiązku prawnego, np. wystawienie FV
- prowadzenia telemarketingu zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres,  przez jaki są potrzebne do realizacji jednego lub wielu z powyższych celów lub przez okres niezdędny do obrony lub dochodzenia roszczeń.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może być:
- podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy
- realizacja Umowy
- realizacja obowiązku prawnego, np. ustawa o rachunkowości
- prawnie uzasadniony interes Kowalski ORG, który polega na tym, aby odpowiadać na pytania skierowane do Kowalski ORG i prowadzić marketing za pośrednictwem elektronicznych kanałów.
Dane są ujawniane firmie IT, która administruje naszą pocztą oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, są ujawniane producentom i dostawcom rozwiązań, w celu uzyskania dodatkowych rabatów dla Klientów końcowych.
Mają Państwo prawo do:
- żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- przeniesienia danych, w określonych przypadkach,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt w sprawie danych osobowych: krzysztof@koworg.com

Ochrona 
Danych

Kowalski ORG to usługi i rozwiązania do ochrony danych; to połączenie wiedzy z zakresu technologii informacyjnych, procesów biznesowych i analizy ryzyka. Dlatego Kowalski ORG, to audyty RODO, projektowanie, wdrażanie środków ochrony danych.

Rozwiązania
IT

Kowalski ORG specjalizuje się w rozwiązaniach IT, które zapewniają ochronę danych, jak np. sieciowe bramki bezpieczeństwa, przechowywanie danych, backup danych. Zajmujemy się wyposażaniem biur i serwerowni w sprzet IT i oprogramowanie.   

Gamifikacja
szkoleń

Podczas warsztatów w formie gry symulacyjnej, Uczestnik może bezkarnie popełniać błędy, do których w pracy nie powinien dopuścić, jak i odnosić szybkie sukcesy, które można przenieść następnie do pracy. Nauka przez doświadczenie daje efekty.

Bezprzewodowe ładowanie

Wdrażając bezprzewodowe ładowarki Aircharge dołącza się do sieci ponad 5000 miejsc na świecie udostępniających bezprzewodowe ładowanie swoim Gościom i Klientom. Miejsca te można odnaleźć za pomocą mobilnej aplikacji Aircharge.

Używamy 1 pliku "cookie". W Polityce Prywatności przeczytaj, dlaczego nie korzystamy z "cookies".