Analiza ryzyka RODO w Firmie

SCENARIUSZ GAMIFIKACJI

Celem Webinarium jest symulacja analizy ryzyka "zgodnie z RODO", 
z wykorzystaniem metody ENISA.
Wynikiem będzie "mapa ryzyka" z punktu widzenia podmiotu danych.
Jednak nie ma 100% zabezpieczeń, dlatego po mimo wysiłków i tak może dojść do naruszenia zasad ochrony danych.

Zasady symulacji

1. Wykonać analizę ryzyka.
2. Wybrać środki ochrony.
3. Obronić się przed atakiem.

Opis firmy

1. Poznaj profil firmy.
2. Zobacz, jakie środki ochrony już zostały zastosowane.

Opis środków ochrony

1. Organizacyjne środki ochrony.
2. Techniczne środki ochrony.
3. Fizyczne środki ochrony.

© Copyright 2021 Kowalski ORG - Wszelkie prawa zastrzeżone

Made with Mobirise website theme