Gamifikacja
w biznesie

Gamifikacja jako narzędzie sprzedażowe.
Nauka przez doświadczenie zamiast prezentacji sprzedażowej.

GAMIFIKACJA
W SPRZEDAŻY

Celem gamifikacji w sprzedaży jest „nauka przez doświadczenie” Klientów na temat zastosowania w praktyce rozwiązań, które są przedmiotem gamifikacji. Zakres gamifikacji obejmuje zbudowanie i prowadzenie gry symulacyjnej, na temat możliwości danego rozwiązania. podczas której zaangażowanie jest po stronie Uczestników, jest możliwość odnoszenia szybkich sukcesów oraz popełniania błędów bez konsekwencji, a wszystko w symulowanych warunkach. 

Prezentując w ten sposób rozwiązania pozycjonujemy się jako sprzedawcy wiedzy. Dlatego zmień tradycyjne webinarium w interaktywne szkolenie, w postaci gry symulacyjnej.

Przykładem zastosowania gamifikacji w sprzedaży jest współpraca Kowalski ORG z firmą ZYXEL Polska. Efektem jest zwiększone zainteresowanie Klientów zaletami rozwiązań ZYXEL w zakresie zgodności z RODO, szczególnie art. 32.  

Przykład zastosowania gamifikacji w sprzedaży

Uczestnicy projektu:
ZYXEL Polska, Polska Izba Hotelarzy, Kowalski ORG

  1. SZKOLENIE - Cztery edycje szkoleń w formie gier symulacyjnych pt. „RODO w firmie”, z zarządzania ochroną danych osobowych, pod auspicjami Polskiej Izby Hotelarstwa, sponsorowane przez firmę ZYXEL Polska.  
  2. WEBINARIUM - 3 edycje webinarium pt. warsztatu pt. "Rzetelna analiza ryzyka to podstawa stosowania RODO." 
  3. CEL - Celem projektu była realizacja działań statutowych Izby, w postaci szkoleń dla branży HoReCa, a dla ZYXEL Polska celem projektu było promowanie rozwiązań do budowy i zabezpieczania sieci komputerowych w Hotelach.

Gamifikacja "RODO w Firmie"

Firma wymaga utrzymania zgodności z RODO i zapewnienia, że prywatność Klientów, Pracowników, Dostawców jest chroniona. Zadaniem Uczestników jest dobrać środki ochrony danych, tak aby ochronić firmę przed naruszeniem zasad ochrony danych, a następnie ocenić ryzyko.

Gamifikacja "Analiza ryzyka "zgodnie z RODO"

Jak udowodnić, że stosujemy RODO? Odpowiedzi na te pytanie udzielamy podczas warsztatów w formie gamifikacji. Uczestnicy tworzą wzorcową mapę ryzyka. Zadania są realizowane w symulowanych warunkach, w oparciu o metody zalecane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Jak pisał słynny reformator edukacji Dewey: „...edukacja powinna...dostarczać takich doświadczeń, które pogłębiają sens poprzednich i prowadzą do nowych.” W tej koncepcji rozwoju jest ścisłe powiązanie działania z rozumowaniem. Osoba ucząca się „uświadamia sobie wzajemne powiązania pomiędzy doświadczeniem a konsekwencjami swojego postępowania.(...) a następnie w procesie symbolizacji przetwarza te relacje w znaczenie.” Przełożeniem tych teoretycznych rozważań na praktykę jest wykorzystanie mechaniki znanej np. z gier symulacyjnych, czyli gamifikacji. 

Testowanie gamifikacji
w biznesie

Poznaj sposoby gamifikacji w sprzedaży

© Copyright 2023 Kowalski ORG - Wszelkie prawa zastrzeżone

Made with ‌

Drag and Drop Website Builder