Informacja RODO dla Kandydatów do pracy

Podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu Pracy dające prawo do zbierania danych identyfikujących, kontaktowych i informacji o wykształceniu, umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym.

1. Kto przetwarza dane osobowe:

• Kowalski ORG, NIP: 5252107214


2. Kontakt:

• biuro@koworg.com

• al. Jerzego Waszyngtona 33/258, 04-030 Warszawa. 


3. Jaki jest cel przetwarzania:
• Wybór odpowiedniego kandydata do pracy, przy czym zawsze mają Państwo prawo do sprzeciwu (vide pkt. 8) 
• Rekrutacja Pracownika, czyli dążenie do podpisania umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy; 
• Archiwizacja dokumentacji, przy czym zawsze mają Państwo prawo do sprzeciwu (vide pkt. 8) 

4. Skąd mamy Państwa dane:
• Są 2 możliwości, tj. albo Państwo sami nam podali swoje dane w CV, albo odpowiedzieli Państwo na nasze ogłoszenie o pracę. 
5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania:
• Przepisy Kodeksu Pracy dające prawo do zbierania danych identyfikujących, kontaktowych i informacji o wykształceniu, umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym: RODO, art. 6 ust., lit. c), 
• Prawnie uzasadniony interes polegający na poszukiwaniu najlepszego kandydata do pracy oraz archiwizacja dokumentacji: RODO, art. 6 ust. 1 lit. f), 
• Dążenie do zawarcia umowy o pracę z kandydatem: RODO, art. 6 ust. 1 lit. b). 
6. Kto jest odbiorcą danych:
W zależności od celu i sposobu przetwarzania może to być:
• Firma świadcząca usługi IT 
• Firma udostępniająca serwer poczty email 
7. Ile czasu dane będą przetwarzane
• Od momentu zakończenia wyboru kandydata do pracy lub rekrutacji Pracownika przez następne 3 lata, w celach archiwizacji. 
8. Jakie prawa Pani/Panu przysługują
• Prawo dostępu do swoich danych, które za pierwszym razem jest realizowane bezpłatnie przez Kowalski ORG na rzecz osoby, która o to wnioskuje; 
• Prawo do sprostowania danych, jeśli jest błąd w danych; 
• Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) przy zachowaniu jednej z okoliczności opisanych w art. 17 RODO, należy jednak pamiętać, że prawo to nie ma zastosowania w 5 sytuacjach, np. prawo do wolności wypowiedzi i informacji lub do obrony przed roszczeniami, lub obowiązek prawny (Kodeks Pracy czy Ustawa o Rachunkowości); 
• Prawo do ograniczenia przetwarzania, należy jednak pamiętać, że prawo to przysługuje w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 
• Prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, jeśli wynikało to z art. 16, 17 lub 18 RODO, przy zachowaniu warunków wykonalności takiej operacji powiadamiania; 
• Prawo do sprzeciwu, jeśli dane są przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub w sytuacji występowania prawnie uzasadnionego interesu Kowalski ORG do przetwarzania danych; 
• Prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzania, w tym profilowaniu, jednak Kowalski ORG nie robi takich rzeczy, więc w praktyce prawo to nie ma zastosowania; 
• Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, do tego służy ten link: https://uodo.gov.pl/pl/83/155 
9. Jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych:
• Podanie danych w aplikacji o pracę oraz na etapie podpisywania umowy o pracę jest wymagane Kodeksem Pracy, więc niepodanie danych wyklucza z procesu wyboru kandydatów i rekrutacji Pracowników.  

© Copyright 2023 Kowalski ORG - Wszelkie prawa zastrzeżone

Made with ‌

HTML Code Generator